Thursday, September 4, 2014

Tiupan Sangkekala yang ke-2

- Tajuk ini menghuraikan bagaimana dimaksudkan dengan tiupan sangkekala yang ke-2

- Apa yang dimaksudkan dengan sankekala
  (1) Suatu tanduk yang diciptakan dari cahaya (karnun)
  (2) Rupanya seperti serunai
  (3) Yang mempunyai suara yang bersuara ( seperti halalintar yang amat keras)
  (4)  Besar mulutnya (lubangnya) sama dengan 7 petala bumi dimana disitulah roh semua makhluk berada sebelum ianya ditiup. Apabila ditiup maka roh itu akan keluar dan mencari jasadnya.

- Rasulullah s.a.w mengatakan bahawa bagaimana ia mahu bermewah-mewahan di dunia ini (sekadar yang patut sahaja/ bersederhana di dunia ini), kerana pada masa itu pun (iaitu pada zaman Rasulullah s.a.w), sangkakala itu sudahpun berada di mulut malaikat (Isrofil), hanya menunggu izin dari Tuhan sahaja untuk ditiup.

-Sesungguhnya masa itu adalah pendek, oleh itu selalulah kita membaca "HasbunAllah wa nikmal wakil".

- Selepas sangkekala itu ditiup maka akan dihidupkan kembali manusia dari tulang punggungnya / tulang tungkik. Rujuk gambar di bawah (tail bone)

- Sebelum tiupan berlaku akan berlakunya hujan seperti mani lelaki, membasahi tanah dan selepas itu tumbuhlahjasad-jasad manusia seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan selepas hujan. Tubuh itu akan tumbuh sempurna tetapi tampa adanya lagi roh. Roh akan masuk ke jasad masing-masing selepas tiupan sangkekala ke-2.

- Allah s.w.t menurunkan air hujan (yang dikatakan sebagai air kehidupan), maka hujanlah langit ke atas kamu selama 40 tahun (masa itu manusia dalam bentuk tulang punggung dan berada di dalam tanah). Dalam masa air turun selama 40 tahun itu maka jasad manusia pun terbentuk. Nabi berkata dalam 40 tahun yang hujan itu menyebabkan tenggelamnya tanah sedalam 12 hasta.

- Selepas itu Allah s.w.t berfirman kepada malaikat, hidupkalah malaikat.

- Kemudian datangkan roh-roh (Roh orang berimanakan bercahaya, manakal roh orang yang tidak beriman dalam keadaan kelam) kemudian masuklah roh itu ke dalam lubang sangkekala. kemudian malaikat Isrofil dititahkan agar sangkekala itu ditiup. Maka keluarlah roh itu berterbangan menghala mencari jasad-jasad tadi. (Allah s.w.t memerintahkan agar roh-roh pergi mencari jasad masing-masing)

- Roh akan menjunam masuk ke bumi. Masa itu jasad di dalam bumi sudah terbentuk, selepas turunnya hujan/ air kehidupan. Roh akan masuk melalui hidung dan selepas itu roh akan menjalar/ meresap ke seluruh badan.

- Selepas roh selesai meresap ke dalam jasad manusia, maka bumi akan berpecah untuk manusia bangkit. Rasulullah s.a.w akan bangkit sebagai orang pertama iaitu bangkit dari bumi.

- Selepas itu bangkitlah manusia, dalam keadaan muda seperti umur 33 tahun (umur pertengahan).

- Masa dibangkitkan, manusia semuanya satu saiz, saiz sama besar itu 60 hasta, iaitu saiz nabi Adam a.s.

- Bahasa yang dituturkan adalah bahasa suriani (bahasa kitab taurat).

- Bangkit dan terus ke padang Masyar

- Semua akan dihimpunkan, dari bayi yang gugur dalam kandungan sehingga manusia yang mati seperti biasa.

- Tersebut pada hadiths - hari yang ditukarkan buni kepada bumi hari itu yang mana ianya tidak sama dengan bumi pada hari ini.

- Bumi akan dihampar tampa bukit-bukau atau pokok-pokok, perlindungan yang ada hanyalah arahsy.


0 comments:

Post a Comment